Thỏa thuận quyền riêng tư

Thỏa Thuận Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với truyenhdx.net (“Chúng tôi”, “Trang web”, hoặc “Dịch vụ”). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

1. Sự Đồng Ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình theo chính sách bảo mật này.

2. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Mục đích cụ thể bao gồm:

  • Cung cấp dịch vụ cho người dùng và tác giả.
  • Nhận diện và tương tác.
  • Gửi thông báo và yêu cầu thông tin khác.
  • Thực hiện nghiên cứu thống kê.
  • Xử lý thanh toán.
  • Giám sát hoạt động và phòng chống gian lận.
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Tăng tốc độ hoạt động của trang web.

3. Thông Tin Thu Thập và Xử Lý

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn sau:

  • Thông tin mà bạn tự cung cấp cho chúng tôi, như địa chỉ email, tên tài khoản, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn tự nguyện cung cấp.
  • Thông tin tự động được thu thập khi bạn sử dụng trang web, bao gồm thông tin về trình duyệt, các trang bạn đã xem, địa chỉ IP và cookie.

4. Cookie

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ và theo dõi xu hướng hành động của người dùng. Bạn có thể quản lý cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để tuỳ chỉnh và kiểm soát việc sử dụng cookie.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền hạn chế hoặc từ chối nhận các thông báo hoặc tin nhắn từ chúng tôi trong tương lai. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

6. Cập Nhật Chính Sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web.

Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của trang web.


Đề nghị điều chỉnh và tuỳ chỉnh thỏa thuận này để phản ánh chính xác các chính sách và thực tiễn của trang web truyenhdx.net.