Thông tin truyện

Kì Tài Giáo Chủ

Kì Tài Giáo Chủ

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 600 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Kì Tài Giáo Chủ của tác giả Phong Thất Nguyệt.

Kiếp trước xuất thân của Lâm Diệp không thấp, y là con riêng của Lâm gia, đại tộc người Hoa tại Nam Dương. 

Kiếp trước Lâm Diệp cái nhìn khoáng đạt, y là con riêng, tuổi cũng nhỏ nhất, anh cả hơn bốn mươi tuổi cũng đã nắm giữ phân nửa việc làm ăn trong gia tộc, mấy ông anh còn lại đều không phải hạng xoàng, ít nhiều đều chia nhau quyền quản lý gia tộc. 

Tiểu Lâm Diệp nhỏ tuổi nhất lấy cái gì để tranh giành với người ta đây? Không phải Lâm Diệp không có chí tiến thủ mà là thật sự không có cơ hội.

Tham Khảo Thêm:  Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Danh sách chương

Bình luận